Informacja katastralna powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Pomoc      Strona starostwa      Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Granice administracyjne
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Budynki
Adresy
Plany zagospodarowania
Podziały sekcyjne
Podział 1965
Podział 2000
Tereny zalewowe
Woda stuletnia
Woda dwustuletnia
Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg