Informacja katastralna powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Pomoc      Strona starostwa      Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Granice administracyjne
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Budynki
Adresy
Podziały sekcyjne
Podział 1965
Podział 2000
Tereny zalewowe
Woda stuletnia
Woda dwustuletnia
Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg