Informacja katastralna powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Pomoc      Strona starostwa      Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Budynki
Adresy
Podziały sekcyjne
Podział 1965
Podział 2000
Tereny zalewowe
Woda stuletnia
Woda dwustuletnia

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg